top of page

נוצות

מאת: חיים באר

עיבוד למחזה: שמואל הספרי

בימוי: שמואל הספרי

תפאורה ותלבושות: יעל פרדס

מוסיקה: אורי וידיסלבסקי

תאורה: חני ורדי

משתתפים: עדנה פלידל, יוסי גרבר, יוסף כרמון, ראובן שפר, אסתר גרינברק-שבק, סנדרה שדה, רמי ברוך, יוסי קאנץ, זארה וארתאניאן

תאריך הצגה ראשונה: 1987

תיאטרון הקאמרי

 

תקציר:

"נוצות" - יצירה רבת רבדים לשוניים, רבת משמעויות וגוונים, נולדה מתוך הסיוט של מלחמת יום הכיפורים, שעה שהמחבר, חיים באר, מצא עצמו תקוע מעבר לתעלה, וחש מקרוב את מוראות המלחמה.

מתוך סיוטי מלחמת יום הכיפורים צומחת היזכרות: ילדותו של המספר על רקע ירושלים של שנות ה-50, ירושלים המאוכלסת בתמהונים למיניהם, בקברנים ובחולמים, במשוגעים לדבר אחד. ובמרכז ההיזכרות, ידידותו של הילד הירושלמי עם אוטופיסט, המבקש לפתור את בעיית הרעב בעולם ומגייס את הילד ל"צבא התזונה" אלה שהחברה, החיה בצל הקברנים, מנפצת את האוטופיה לרסיסים. מעבר לקיפה הדקה של ההווה המקאברי, חוזר וצף בזכרונו של המספר עולם גרוטסקי, ששקע ונעלם.

 

 

 

 

 

 

bottom of page