top of page

קידוש

מאת: שמואל הספרי

בימוי: שמואל הספרי

תפאורה ותלבושות: יוסי בן ארי

תאורה: אבי צברי

משתתפים: יוסי גרבר, עדנה פלידל, דב נבון

תאריך הצגה ראשונה: 1985

תיאטרון הקאמרי

*ההצגה הופיעה בניו יורק בשנת 1986.

 

תקציר:

הזמן - סוף שנות ה 60 אל תחילת שנות ה 80 המקום: ביתו של זוג מן המעמד הבינוני אריה שילוני, עסקן דתי בהסתדרות ואשתו פנינה, עקרת בית , שניהם ניצולי שואה, מגדלים את בנם יוסי העומד לעלות לתורה לרגל היותו בר מצווה. המחזה מתאר את תהליך התבגרותו של יוסי, במשפחה השסועה בין זהותה הדתית המסורתית, לבין החילוניות הישראלית, בין זכרונות השואה המאיימים לבין ההירואיות של מלחמת ששת הימים. כל זה על רקע החלטת האם המוכנה למכור את דתיותה כדי לקבל פיצויים מגרמניה, והאב העושה את דתיותו לקרדום לחפור בו כיבודים בבית הכנסת.

 

הפקות נוספות:

  • 26 באוקטובר 1980, החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית -

      גירסה זו היא  גירסה מקוצרת של 50 דקות שנכתבה לפני הגרסא הארוכה והוצגה באוניברסיטה בהרכב הבא:

      בימוי: שמואל הספרי

      תפאורה: מנחם דר

      תאורה: ניסן גלברד

      משתתפים: יגאל נאור, שלמה טולדו, ענת הרפזי.

 

 

  • 19 ביולי 1995 - תיאטרון בית ליסין

      בימוי: שמואל הספרי

      תפאורה: דרור הרנזון

      תאורה: ראובן וולנר

      תלבושות: מיכל לאור

      משתתפים: מרים זוהר , אילן דר , עידן אלתרמן

      

 

 

 

 

 

bottom of page