top of page

המלך הורדוס

תקציר: הסדרה "הורדוס" - תקיף פרק זמן של 20  שנה  - תחילתה בשנת 47 לפנה"ס כשהורדוס הצעיר מתמנה למושל הגליל המשכה בעלייתו המסחררת לכס המלכות ועשר השנים הראשונות של שלטון הדמים שלו וסיומה בהוצאה להורג של אשתו המלכה מרים החשמונאית 

תקציר: הסדרה "הורדוס" - תקיף פרק זמן של 20  שנה  - תחילתה בשנת 47 לפנה"ס כשהורדוס הצעיר מתמנה למושל הגליל המשכה בעלייתו המסחררת לכס המלכות ועשר השנים הראשונות של שלטון הדמים שלו וסיומה בהוצאה להורג של אשתו המלכה מרים החשמונאית 

מסמכים - עברית:

המלך הורדוס.jpg

Documents - English:

bottom of page