top of page

מפלצת הצחוק

מאת: שמואל הספרי

בימוי: שמואל הספרי

עיצוב: יהודית גרינשפן

משתתפים: חנה אזולאי הספרי, נדב בן יהודה, שלמה טולדו, יגאל נאור

תאריך הצגה ראשונה: 1982

התיאטרון הפשוט

 

ההצגה היא סיפור הרפתקאותיו של אב המנסה להשיב את צחוק הפעמונים של בתו. רוזלי הקטנה איבדה את צחוקה לאחר היעדרויות ממושכות של אביה מהבית, והוא יוצא לחפש באי רחוק את פרח הצחוק - התרופה למחלתה. בדרכו הוא עובר הרפתקאות שונות, מתגבר על כל המכשולים ומגיע בסוף לאי. על האי פוגשת בו המפלצת השומרת על הפרח.

ההצגה מתרחשת בשני מישורים.

המישור האחד - עלילת המחזה, המועברת על ידי השחקנים המחליפים דמויות, והמספר המקדם את העלילה.

במישור השני - מראה ההצגה את עבודת השחקנים ואת אחורי הקלעים של התיאטרון בהצצות חטופות והומוריסטיות. מעורבות הקהל והפעלתו היא חלק בלתי נפרד מההצגה.

 

 

 

 

bottom of page