top of page

חופה שחורה

הטקסט להצגה חובר על ידי המשתתפים ע"פ המשל "אשה, בעלה ופרש" מתוך הספר "משלי שועלים" מאת רבי ברכיה הנקדן.

עיבוד סופי: שמואל הספרי

בימוי: שמואל הספרי

תנועה: ליאורה גרוסמן

עיצוב חלל, תיכנון וביצוע תלבושות: יעל פרדס

תאורה: ניסן גלברד, יעל פרדס

עריכת גירסה סופית: שלמה טולדו

משתתפים: נדב בן יהודה, אורנה גולדנברג, ליאורה גרוסמן, גילת מואב, שלמה טולדו, ג'יל בן דוד, יגאל נאור, חנה אזולאי הספרי, ראזי עלי.

תאריך הצגה ראשונה: 13 באוקטובר 1981

התיאטרון הפשוט, במסגרת פסטיבל עכו

 

תקציר:

צילו של המוות שרוי על העלילה מתחילתה ועד סופה. טקסי לוויה, קבורה, גרדום, קינות ואבל יוצרים מסגרת לעלילה חיונית מאין כמוה, שיר הלל לחיים וליצר הקיום. הנושא הוא האדם: חי, כואב, שר, מנגן ונלחם המופעל על-ידי דחפים קמאיים ויצרים עמוקים וכורע תחת מסורות, טקסים, לחצים חברתיים ושלטון החוק.

הטקסט חובר על ידי המשתתפים ולוקט מתוך המשל "אשה, בעלה ופרש" מתוך הספר "משלי שועלים" מאת רבי ברכיה הנקדן, קובץ שירי יהונתן רטוש, תנ"ך ומקורות יהודיים אחרים.

 

ההצגה זכתה בפרס פסטיבל עכו לשנת 1981.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page