top of page

מתן תורה בשש

מאת: שמואל הספרי

בימוי: שמואל הספרי

מוזיקה: נחום היימן

תפאורה ותלבושות: יעל פרדס

משתתפים: שלמה טולדו , יגאל נאור , חנה אזולאי , נדב בן יהודה ,יוסי זילבר , ענת ברזילי

תאריך הצגה ראשונה: 1983

התיאטרון הפשוט

 

תקציר:

כשעולה משה רבינו על הר סיני לקבל את התורה הוא מוצא את הקב"ה כותב את הלוחות לאט ובזהירות - כי הוא חושש מאחד , רבי עקיבא שבעתיד יעמיס תילים של הלכות על כל אות . משה מבקש לפגוש את עקיבא והקב"ה אכן משגר אותו קדימה אבל במקום להגיע לבית מדרש של עקיבא הוא נקלע לישיבה במאה שערים של ימינו .

 

 

 

 

bottom of page