top of page

גיסתו של גולדין

מאת: שמואל הספרי

בימוי: שמואל הספרי

תפאורה ותלבושות: איתן לוי

מוסיקה: אורי וידיסלבסקי

תאורה: חני ורדי

משתתפים: יוסי יבלונקה, ענת וקסמן, ליאת גורן, יגאל נאור, עפרון אטקין.

התיאטרון העירוני באר-שבע

 

תקציר:

המחזה מתרחש באתר חפירות ארכיאולוגיות, ראובן גולן ארכיאולוג מצליח מנסה להוכיח שבתקופת בית שני רק בקוצת חכמים אשר ישבה בירושלים והתבדלה מפשוטי העם קיימה את כל המצוות ע"פ ההלכה ואילו היהודים בפריפריות לא דקדקו בכל הכללים. אלא שממצאי שלוש עונות החפירה מוכיחים ההיפך - כלי פולחן, מקוה, ותשמישי קדושה, סותרים את הנחותיו. ימים אחרונים לחפירה - גולן, מיואש, נאחז בכתובת בלתי מפוענחת, מנסה להבין איפה טעה. צוות החופרים עזב ובאתר נותרו שירה - אשתו, סלאח - השומר ומימי - פועלת מהקריה הסמוכה. ואז מתפענחת התעלומה - זהו ביתם של ראשוני בארץ ישראל שהטביעו את חותמם בסידור התפילות היהודי - ונוצרות תעלומות אחרות כבדות משקל לא פחות. מיהו גולן? מה הוא מסתיר? מיהו הזר המופיע בלילות? מדוע חוזרת שירה גולן בתשובה?

 

 

bottom of page