"מתוך הסרט "שושלת שוורץ

ולדימיר פרידמן, שרון אלימלך